صفحه شخصی طوفان عبدی   
 
نام و نام خانوادگی: طوفان عبدی
استان: تهران - شهرستان: ری
رشته: کارشناسی ارشد عمران - پایه نظام مهندسی: یک
شغل:  مهندس محاسب و ناظر
شماره نظام مهندسی:  10-300-20558
تاریخ عضویت:  1389/04/31
امتیاز:  0
 فعالیت در سایت   
 
 روزنوشت ها:
0   روزنوشت / همه روزنوشت ها
 نظرات:
19   نظر / همه نظرات